Kerem, “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? mısrasını detaylı bir şekilde analiz etti ve çeşitli tarihî ve politik bağlantılar kurdu. Şiirde geçen “Medeniyet!” kelimesinin tırnak içinde olduğunu ve bu ifadenin o kişinin dilinden aktarıldığını belirtti. O kişinin batıya olan hayranlığını ifade ettiğini ve batı medeniyetine gönderme yaptığını söyledi. Kerem, şair...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem, İstiklal Marşı’nın “Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.” mısrasını analiz etmeye devam etti. Şair Mehmet Akif Ersoy’un yine o kişi adına konuştuğunu fark etti ve heyecanını koruyarak yorumlamasına devam etti. Bu mısrada, o kişinin kararlılığını ve gücünü vurgulayan ifadelerin yer aldığını söyledi. “Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” dizeleriyle o kişinin...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem, İstiklal Marşı’nın “Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.” mısrasını incelerken heyecanını koruyarak analizine devam etti. Önceki mısralarla bağlantılı bir şekilde düşünmeye devam etti. Yine o kişinin kendi içinde hiddetlenmeye devam ettiğini ve Mehmet Akif Ersoy’un bu mısrada da onun adına konuştuğunu fark etti. “Kükremiş sel gibiyim” ifadesi, o kişinin...

More
  • Kasım 13, 2023

“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” Kerem, İstiklal Marşı’nın bu mısrasını analiz etmeye devam ederken bir an duraksadı. Önceki mısranın devamı gibi hissetti ve bu düşüncesiyle devam etti. Şair Mehmet Akif Ersoy’un, bu mısrada da yine o kişi adına konuştuğunu fark etti. Kerem, bu kişinin esareti kabul etmeyen, yönlendirmelere boyun...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem, İstiklal Marşı’nı analiz ederken heyecanla kalemini kağıda dokundurdu. Mehmet Akif Ersoy’un, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.” bu mısrayla yine o kişi adına konuştuğunu anlamıştı. Gözleri dizedeki kelimelerde kayboldu ve bir anlam arayışına girişti. “Hürriyet” kelimesinin önemi Kerem için açıktı. Bu kişinin özgürlüğüne olan düşkünlüğü, içindeki ateşi ve...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem’in yorumlarına göre, “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…” mısrasında şair, Kurtuluş Savaşı ve Kuva-i Milliye şehitleri adına konuşmaktadır. Bu mısra, şehitlerin döktükleri kanları vurgulayarak, onların fedakarlıklarının değerini ve önemini anlatmaktadır. Şair, önceki mısralarda bahsedilen olumsuz davranışlarda bulunan kişiye hitaben konuşmaktadır. Eğer elde edilen bağımsızlık kaybedilirse, dökülen şehit kanları o...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem’in yorumlarına göre, “Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?” mısrasında şair, yine o kişiye seslenmekte ve onun olumsuz eylemlerini anlatmaktadır. “Kahraman ırk” ifadesiyle Türk milleti yüceltilmekte ve tarih boyunca Türklerin gösterdiği kahramanlık ve zaferler vurgulanmaktadır. Bu ifadeyle o kişi, Türk milletinin bir parçası olarak nitelendirilmektedir. Şair, o...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem’in yorumlarına göre, “Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!” mısrasında şair yine o kişiye seslenmektedir. Şair, o kişinin öfkelenmesini arzu etmediğini ve ona sevgiyle yakarışta bulunduğunu ifade etmektedir. “Çatma” kelimesiyle o kişinin yüzünü çatması, öfkelendiğinde suratını asmaması istenmektedir. Kerem’e göre, “çehre” kelimesi insan suratını ifade etmektedir ve “nazlı” kelimesiyle...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem’in yorumlarına göre, İstiklal Marşı’nın “O benimdir, o benim milletimindir ancak” mısrasında şair, o kişiyi yücelterek Türk Milleti’ne sahip çıktığını ifade etmektedir. Bu mısra, şairin o kişiye büyük bir sevgi ve sahiplenme duyduğunu vurgulamaktadır. Türk Milleti’nin o kişiye sahip olmayı hak ettiği ve buna layık olduğu ifade edilmektedir. Kerem, bu...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem’in yorumlarıyla birlikte İstiklal Marşı’nın “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak” mısrasının gerçek anlamı ortaya çıkıyordu. Kerem’in açıklamalarına göre, mısradaki “yıldız” kelimesi bayrağımızdaki yıldız anlamında değil, farklı bir anlamda kullanılmıştı. Bu mısra, belirli bir kişiyi yücelten ve onu bir yıldıza benzetme amacını taşıyordu. Bu kişi Türk milletinin değerli bir evladı ve...

More
  • Kasım 13, 2023