Kerem’in analizi oldukça etkileyiciydi. İstiklal Marşı’ndaki “Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” mısrasını detaylı bir şekilde açıklamıştı. Kerem’in yaptığı tahlil, mısradaki gizemli şahsın Türkiye’de yaşayan bir aileye ve evlerine atıfta bulunduğunu gösteriyordu. “Yurdumun” ifadesiyle Mehmet Akif Ersoy, kendi vatanından bahsediyor ve Türkiye’ye işaret ediyordu. “Sönmeden” sözcüğü ise o ailenin...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem’in analizi oldukça dikkat çekiciydi. İstiklal Marşı’ndaki “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrasının ardındaki anlamı çözmek için derin bir düşünce ve tahlil yapmıştı. Kerem’in açıklamalarına göre, bu mısra Mehmet Akif Ersoy’un belirli bir kişiye seslendiğini ve bu kişinin bağımsızlık mücadelesinin tehlikeye girmesi durumunda korkacağını, ürkeceğini ifade etmektedir. Oysaki,...

More
  • Kasım 13, 2023

“Evet, İstiklal Marşı “Korkma” diye başlıyor ve bu başlıkla cesaretlendirici bir mesaj veriyor. Kerem, gerçekleri paylaşırken, İstiklal Marşı’ndan aldığı ilhamla cesur olacak ve korkmayacaktı. Kerem, şifreli mesajları ve İstiklal Marşı’ndaki anlamları paylaşırken, kendisine karşı olabilecek tepkilerden korkmayacak ve gerçekleri açıkça ifade edecekti. Çünkü İstiklal Marşı’nın temel mesajı, korkmadan mücadele etmek...

More
  • Kasım 13, 2023

Kerem, İstiklal Marşı’nı okudukça heyecanlanıyor, yazar Mehmet Akif Ersoy’un marşın içinde şifreli mesajlar taşıdığını hissediyordu. Zihninde bu şifreleri çözmek için bir motivasyon oluştu. Kerem, marşın içindeki satırları dikkatlice analiz etmeye başladı. Sözcüklerin ardında gizli anlamlar aradı, kimi yerlerde tekrarlanan harfleri, vurgulanan kısımları ve dize düzenini inceliyordu. Uzun bir süre araştırma...

More
  • Kasım 13, 2023

“Rüzgar, İstanbul’un sokaklarında hırçınca esiyordu. Şehir, gizemli bir enerjiyle dolup taşıyordu. Bu enerji, her köşede hissedilen geçmişin izleriyle harmanlanmış, modernliğin sancılarıyla yarışan bir dengesizlikti. Ortadoğu’nun kalbinde yükselen bu büyülü kentte, genç bir adam adımlarını hızla attı. İçinde fırtınalar kopan bir ruh, onun gözlerinden yansıyordu. İsmi Kerem’di. Gözlerindeki kararlılık, yıllarca süren...

More
  • Kasım 13, 2023

“Kahraman Kerem” romanında, ana karakterimiz Kerem, İstiklal Marşı’ndaki şifreli mesajları çözerken kendini tanımaya başlar. Bu durum, romanın heyecan dolu ve gizemli bir yanını temsil eder. Kerem, İstiklal Marşı’nın derinliklerinde gizlenen anlamları keşfederken, kendi özünü de sorgulamaya başlar. Şifreli mesajlar, ona geçmişinden ve kimliğinden izler sunar, aynı zamanda geleceğe dair bir...

More
  • Kasım 13, 2023