“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Kerem, “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? mısrasını detaylı bir şekilde analiz etti ve çeşitli tarihî ve politik bağlantılar kurdu. Şiirde geçen “Medeniyet!” kelimesinin tırnak içinde olduğunu ve bu ifadenin o kişinin dilinden aktarıldığını belirtti. O kişinin batıya olan hayranlığını ifade ettiğini ve batı medeniyetine gönderme yaptığını söyledi.

Kerem, şair Mehmet Akif Ersoy’un bu düşünceyi eleştirdiğini ve “canavar” benzetmesiyle batı medeniyetini aşırılık ve zarar verici bir güce dönüştürdüğünü ifade etti. Batı dünyasının tarih boyunca sömürgecilik ve emperyalizm gibi olumsuz etkileri olduğunu, ancak 20. yüzyılda bu etkilerin azalmaya başladığını ve batı medeniyetinin kendi dişini Anadolu’ya geçirdiğini belirtti. Dolayısıyla, şairin “tek dişi kalmış canavar” ifadesiyle batı medeniyetinin gücünü yitirdiğini ve gerilemeye başladığını ima ettiğini söyledi.

Kerem, bu mısranın yazıldığı dönemde (17 Şubat 1921) emperyalizmin hâlâ etkin olduğunu ve 20. yüzyılın sonlarına doğru emperyalizmin tek dişini kaybettiğini, özellikle Sovyetler Birliği’nin bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, şairin batı medeniyetini eleştirirken aslında kapitalizm ve emperyalizme gönderme yaptığını ve canavarın bu sistemler olduğunu vurguladı.

  • Kasım 13, 2023