“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!”

Kerem’in yorumlarına göre, “Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!” mısrasında şair yine o kişiye seslenmektedir. Şair, o kişinin öfkelenmesini arzu etmediğini ve ona sevgiyle yakarışta bulunduğunu ifade etmektedir. “Çatma” kelimesiyle o kişinin yüzünü çatması, öfkelendiğinde suratını asmaması istenmektedir.

Kerem’e göre, “çehre” kelimesi insan suratını ifade etmektedir ve “nazlı” kelimesiyle o kişinin kırılgan yapılı bir kişilik olduğu vurgulanmaktadır. “Hilal” kelimesinin ise ikincil anlamıyla sevgili veya Peygamber anlamında kullanıldığı belirtilmektedir. Şair, o kişiyi övünç kaynağı bir vasıf ile nitelendirerek yüceltmektedir.

Kerem’in yorumlarına göre, bazı okuyucular “hilal” kelimesini bayraktaki hilal olarak anlayabilirler. Ancak Kerem, şairin şiiri tek bir kişi etrafında şekillendirdiğini düşünürse, “hilal” kelimesinin başka anlamlara da gelebileceğini ve şiirin şifresini çözebilmek için daha şüpheci bir yaklaşımın gerektiğini ifade etmektedir. Şiirin bir mesajı ve anlamı olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kerem’in analizleri, “Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!” mısrasının, şairin o kişiye hitaben duygusal bir yakarış içerdiğini ve o kişinin öfkelenmemesini, yüzünü asmadan kalmayı arzuladığını anlatan bir ifade olduğunu ortaya koymaktadır. Şiirdeki anlamın doğru anlaşılabilmesi için şüpheci bir yaklaşımın gerekebileceğine işaret edilmektedir.

  • Kasım 13, 2023