“Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…”

Gökyüzünün huzur dolu ışıkları, yıldızlar arasında kaybolmuşçasına, yüzyılların derinliklerine yolculuk eder gibi, şair Mehmet Akif Ersoy’un sözleri de bir manevi şahsiyetin vadettiği günlere uzandı. Yılların ötesinden gelen bu vaadin, sıradan bir beklenti olmadığını hemen anlamak mümkündü. Şairin anlatımında gizemli bir umut, yürekleri coşturan bir heyecan vardı.

Kerem, bu mısranın ardındaki sırrı kavramak için araştırıyor, tefsirlerde dolaşıyor ve anlamı çözmeye çabalıyordu. Belki de bu vaat, sıradan bir olayın değil, büyük bir manevi varlıkla ilgili olduğunu düşünüyordu. Nitekim Mehmet Akif Ersoy’un işaret ettiği gibi, bu vaat edilen şey, ülkenin bağımsızlığından çok daha derin ve anlamlıydı.

Ve işte o an, ayetlerin ışığında bulduğu cevap, Kerem’in içini aydınlattı. Şairin anlatımındaki o kişi, gerçekten de Kuran’da bahsedilen Allah tarafından görevlendirilen büyük biriydi. Yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılınacağı, manevi bir lider olarak tarihin sayfalarında yer alacağı Kuran ayetleriyle vadedilmişti.

Kerem, büyük bir hayranlıkla ayetin meali karşısında durdu. O kişi, sıradan bir insan değildi; bir lider olacaktı. İnsanların inançlarına rehberlik edecek, doğru yolu gösterecek ve adaletle dolu bir yönetim sürecini başlatacaktı.

Bu manevi şahsiyet, önceden gizlenmiş bir güce ve bilgiye sahipti. Dünya için zorlu dönemlerin ardından adaletle ve bilgelikle dolu bir dönemi başlatacaktı. Ve şimdi, şairin mısralarında bu büyük vaadi hatırlamak, onu tekrar anımsamak, o kişinin kaderini ve gelecekteki rolünü görmek, Kerem’in içini umutla dolduruyordu.

Gecenin sessizliği, Kerem’in zihin dünyasında hızla dönüşüp duran düşüncelerine tanıklık ediyordu. Ve şairin sözleri, onu büyük bir geleceğe çağırıyordu. İşte şimdi, daha önce belki de farkına varmadığı bir düşünceyle yüzleşiyordu: O kişi, manevi bir lider olarak, tarihin en önemli dönüşümlerinden birini gerçekleştirecekti.

Karanlığın içindeki bu aydınlık umut, onu adeta kanatlandırıyordu. Ayetin vaadi, büyük bir sorumluluk ve mücadele getirse de, o kişi için kesinlikle gerçekleşecekti. Bu düşünce, Kerem’in içine bir heyecan ve coşku dolduruyordu. Çünkü o artık biliyordu ki “Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…”

  • Kasım 13, 2023