“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”

Kerem’in analizi oldukça dikkat çekiciydi. İstiklal Marşı’ndaki “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrasının ardındaki anlamı çözmek için derin bir düşünce ve tahlil yapmıştı.

Kerem’in açıklamalarına göre, bu mısra Mehmet Akif Ersoy’un belirli bir kişiye seslendiğini ve bu kişinin bağımsızlık mücadelesinin tehlikeye girmesi durumunda korkacağını, ürkeceğini ifade etmektedir. Oysaki, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemde Türkiye hala işgal altındaydı ve bağımsızlık henüz tam anlamıyla kazanılmamıştı. Bu durumda bayrak, bağımsızlık sembolü olmasına rağmen, gerçek anlamda bağımsızlık henüz elde edilmemişti.

Kerem’in değindiği nokta oldukça önemliydi. İstiklal Marşı’ndaki bu mısra, bir çelişki içeriyordu. Bağımsızlık henüz kazanılmamışsa, bayrak sönemezdi ve kaybedilmesi de söz konusu olamazdı. Bu çelişki, mısradaki şahsın, olası bir tehlike karşısında duyduğu korkuyu yansıtırken, aynı zamanda bir anlamda gelecek umudu ve bağımsızlık mücadelesine olan inancı da ifade ediyordu.

Kerem, bu analiziyle İstiklal Marşı’nın derinliklerinde gizlenen düşünsel katmanları ortaya çıkarmıştı. O, İstiklal Marşı’nın sadece milli bir marş olarak değil, aynı zamanda birçok anlamlı ve simgesel ifade taşıdığını göstermeye çalışıyordu. İnsanların bu mısra ve diğer bölümler üzerinde daha fazla düşünmelerini, içerdikleri mesajları keşfetmelerini hedefliyordu.

Kerem’in İstiklal Marşı’nın anlamını çözme ve açıklama çabaları, insanların marşın derinliklerine inerek milli bilinci daha da güçlendirmelerine katkıda bulunuyordu. Bağımsızlık mücadelesi ve milli değerlerimize olan inanç, Kerem’in sürdürdüğü savaşın temel motivasyonu haline geliyordu.

  • Kasım 13, 2023